O prireditvi

Šuštarska nedelja

Kako se je vse skupaj začelo

Na prvo septembrsko nedeljo, imenovano tudi angelsko, ko naj bi bilo po izročilu lepo vreme, že pet desetletij poteka v Tržiču najbolj obiskana turistična prireditev, Šuštarska nedelja. Viktor Kragl je v delu Zgodovinski drobci župnije Tržič omenil, da so šuštarji kot čevljarsko nedeljo praznovali angelsko nedeljo. Tedaj naj bi na frejšprehungi vajenci opravljali pomočniški izpit, mojstri naj bi najemali pomočnike, vsi skupaj naj bi se zabavali na šoštarskem herbergu.

 

Tržičani, rojeni v dvajsetih letih 20. stoletja, se angelske nedelje kot posebne šuštarske nedelje ne spominjajo, sodobna turistična prireditev Šuštarska nedelja pa poteka v spomin na nekdanji sloves Tržiča kot šuštarskega središča.

 

Pobudnik Šuštarske nedelje, prvič organizirane septembra 1969, je bil takratni ravnatelj Tržiškega muzeja Jože Rakovec, med drugim tudi aktiven član Turističnega društva Tržič. Po njegovi zamisli je bila za ta namen napisana igra Frajšprehunga – seja čevljarskega ceha. Besedilo je napisal dr. Tone Pretnar v letih, ko je bil študent na Filozofski fakulteti. Pokrovitelj te prireditve je bila od vsega začetka tovarna Peko, ki je v Šuštarsko nedeljo vpeljala komercialno komponento – postavitev stojnic, na katerih so prodajali obutev po znižanih cenah. V desetletjih se je razvijala v različne smeri, ko so bile ljudem in stroki bolj ali manj pogodu, navkljub vsemu pa je ostala največji turistični dogodek v občini.

Napoved prve Šuštarske nedelje v Čevljarju, avgust 1969
Napoved prve Šuštarske nedelje v Čevljarju, avgust 1969
Napoved prve Šuštarske nedelje v Gorenjskem glasu, 6. 9. 1969
Napoved prve Šuštarske nedelje v Gorenjskem glasu, 6. 9. 1969

 

sodobna izdelava obutve